hero

Aplinkos ir įrankiai

VIRTUALIOSIOS MOKYMOSI APLINKOS / ĮRANKIAI 

Kviečiame susipažinti su virtualių mokymosi aplinkų bei pagal funkcijas ir mokinių veiklas suskirstytų įrankių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti. Norėdami papildyti aplinkų ir įrankių sąrašą ar pranešti apie neveikiančią nuorodą kreipkitės el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt

Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl virtualios mokymosi aplinkos naudojimo. Patartina įsivertinti esamas galimybes (patirtis, kompetencijas, finansines galimybes), aptarti pasirinkimą su bendruomene. Svarbu mokykloje sutarti dėl vienos aplinkos, nekurti įvairovės. Ugdymą organizuojant hibridiniu būdu, galima pritaikyti daugumą nuotolinio mokymo principų, atkreipiant dėmesį į hibridinio ugdymo proceso ypatumus „Hibridinio ugdymo virtualiosios mokymosi aplinkos ir įrankiai. Rekomendacijos pedagogams“. 

Bendravimo, bendradarbiavimo, dokumentų dalijimosi ir projektų valdymo įrankių sistema (.pdf formatu), kurioje spustelėjus logotipą patenkama į to įrankio svetainę. 
 

 

 
Funkcijos / VeiklosMoodle*Google Suite for EducationMicrosoft for EducationPapildomų įrankių pavyzdžiai**
El. mokymosi turinio valdymo priemonės
 

Moodle

Nacionalinės švietimo agentūros virtualioji mokymosi aplinka Moodle nsa.vma.lm.lt

Google ClassroomMicrosoft Teams

El. dienynai:

Ugdymo turinio tvarkymo priemonės
Skaidrių rengimasInteraktyvus turinys H5PGoogle SlidePowerPoint, Sway, SharePoint
Canva - ugdymo turinio kūrimo ir dizaino įrankis
Dokumentų kūrimasMoodle teksto redaktorius, veiklos „Vikis“, „Duomenų bazėGoogle Sheets, Google DocsWord, Excel, Access
Knygų kūrimasMoodle įrankis „Knyga“, „Interaktyvi knyga“ H5PGoogle SitesOneNote, Publisher
Kitos turinio kūrimo ir tvarkymo priemonėsMoodle įrankis „Pamoka“, teksto redaktoriaus įrankiai „Garso įrašas“, „Vaizdo įrašas“, URL, H5P YouTubeMicrosoft Visio
Užduočių rengimo ir apklausų organizavimo priemonės
 Moodle apklausų įrankis („Testas“, „Game*“). Užduočių įrankis, H5P, „Seminaras“Google Form, AssigmentsMicrosoft Forms, Microsoft Teams
Mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimas ir vertinimas
 Moodle pažangos stebėjimo sistema, įverčiai, pasiekimų skyrimasGoogle Classroom• MS Teams įverčiai   
Mokymosi spartintuvai: įrankiai mokiniams (Learning Accelerators: tools for students)

Plagiato tikrinimo įrankiai: 

Bendravimo priemonės
Sinchroninis bendravimasMoodle įrankis „Pokalbių kambarys“,   
„Vebinaras“*, „BigBlueButton“*
 Google MeetMicrosoft Teams, Kaizala
Asinchroninis bendravimasMoodle įrankiai „Pranešimų sistema“, forumas, įrankis „Greitasis paštas“ (Quickmail) Gmail, Google ChatOutlook mail,   
Yammer
Bendradarbiavimo priemonės
Keitimasis failaisMoodle įrankis „Duomenų bazė“, „Diskusijos“, „Aplankas“, „Tinklaraštis“Google DriveOnedrive
Bendras darbasMoodle įrankiai „Wiki“, užduotis su nustatymais:  online tekstas, grupinė užduotisGoogle Jamboard, Google Doc, Google SheetsM365
Mokinių ir mokytojo asmeninės sritys
 Naudotojo profilis, tinklaraštis, nuostatos. Naudotojo pagrindinis puslapis (kursai, kalendorius, įvykiai, pranešimai).   
Asmeninių failų blokas
Google Calendar, Google Keep, Google vartotojo prisijungimo valdymasOutlook calendar, Microsoft vartotojo prisijungimo valdymasskolo.lv - virtualioji mokymosi aplinka, tinkama kasdieniam mokytojo ir mokinio darbui mokykloje, planuojant ir vykdant mokymąsi
Naudotojų registracija
 Moodle Admin; integracija su išorinėmis sistemomis: Litnet (https://epaslaugos.lm.lt/), Microsoft, GoogleGoogle AdminMicrosoft Admin 
Daugiau virtualių mokymosi aplinkų pavyzdžių
 

Moodle

Nacionalinės švietimo agentūros virtualioji mokymosi aplinka Moodle nsa.vma.lm.lt, kurios galite pasiekti teminius Moodle:

1. Inovacijos vaikų darželyje VMA:

1.1. Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas

1.2. Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas

2. Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme: 

2.1. Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse

2.2. Gamta5-8.ugdome.lt

2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

3. Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas

4. Lituanistų AVILYS

5. Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas

6. Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą, kompetencijų tobulinimas

7. Lyderių laikas

8. Reaguok.lt

9. Virtuali profesinio mokymosi aplinka

bendrasisugdymas.ltM365

 

Kiti:

 

* Praturtintos Moodle galimybės, kurios yra VMA Moodle siūlomoms Lietuvos švietimo institucijoms https://vma.lm.lt.

** Pateikiami pavyzdžiai neapima visumos. Įvairių priemonių sąrašų galima rasti įvairiose interneto svetainėse, pvz., https://www.toptools4learning.com/ppl100/.

*** VšĮ „Švietimo tinklas“ yra oficialus mokymo(si) platformos „Wordwall“ lietuviškos versijos platintojas Lietuvoje, https://www.tinklas.lt/wordwall/