hero

Istorija. Vadovėlis 9 klasei, 1 dalis

Istorija. Vadovėlis 9 klasei, 1 dalis

2023-09-15
Nacionalinė švietimo agentūra

Istorijos vadovėlis 9 klasei parengtas pagal 2022 m. atnaujintą Istorijos bendrąją programą. Jo ašis – probleminis mokymas. Dauguma vadovėlio potemių pradedama problema, ją mokiniams siūloma išspręsti susipažinus su pateikta informacija. Iškelti probleminiai klausimai provokuoja, yra susiję su dabartimi, skatina mokinius mąstyti, ieškoti teisingo atsakymo.

Vadovėlyje didelis dėmesys skiriamas užduotims, kompetencijų ugdymui. Diferencijuotos užduotys leidžia individualizuoti mokymą, o daugybė šaltinių ir vaizdinė medžiaga padeda išsamiau apžvelgti gvildenamą temą.

Leidykla UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“ patvirtino, kad vadovėlio „Istorija. Vadovėlis 9 klasei“ II dalį planuoja išleisti lapkričio mėnesį.

Daugiau informacijos vadovėlių duomenų bazėje