hero

Metodinė medžiaga „Vaiko Konstitucija“, tinkama pradinio ugdymo pedagogams

Metodinė medžiaga „Vaiko Konstitucija“, tinkama pradinio ugdymo pedagogams

2023-11-17
Nacionalinė švietimo agentūra

Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d., – pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę. 

Metodinė medžiaga „Vaiko Konstitucija“ parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija. Tai naudinga medžiaga mokytojams kalbant su vaikais apie jų teises ir atsakomybes.

Medžiagą parengė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.