hero

Parengtos atnaujintos skaitmeninės priemonės „Technologijos 5–10 klasėms“ metodinės rekomendacijos

Parengtos atnaujintos skaitmeninės priemonės „Technologijos 5–10 klasėms“ metodinės rekomendacijos

2023-05-23
Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra, įvertinusi skaitmeninės mokymo priemonės „Technologijos 5–10 klasėms“ atskirų temų atitiktį atnaujintai technologijų bendrajai programai, vykdydama ES struktūrinių fondų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), atnaujino ir papildė jau esantį joje turinį.

Priemonės sandara liko nepakitusi. Pagal šiuolaikinius reikalavimus atnaujintas dizainas, atnaujinta ir suvienodinta skaitmeninės mokymo priemonės struktūra ir navigacijos sistema, kai kurios temos perkeltos iš vienos srities į kitą, tokiu būdu sukuriant atnaujinamos medžiagos dizaino, stilistinį ir techninį vientisumą.

Jau naudojantys arba dar tik planuojantys praturtinti ugdymo turinį atnaujinta skaitmenine mokymo priemone technologijų mokytojai parengtose  metodinėse rekomendacijose ras detalų paaiškinimą apie priemonės sandarą ir turinio struktūrą, interaktyvųjį sąrašą, vienos temos (dviejų pamokų) planą bei daugybę naudingų nuorodų.