hero

Skaitymo gebėjimų ugdymas: ugdytinių mokymosi sėkmė ir jų individualios pažangos didinimas

Skaitymo gebėjimų ugdymas: ugdytinių mokymosi sėkmė ir jų individualios pažangos didinimas

Joniškio rajono švietimo centras
2024-06-17
Melioratorių a. 14 - 2, 84171, Joniškis
Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas svarbus visose ugdymo pakopose, to turėtų būti mokoma nuosekliai ir sistemingai. Ugdytiniai turi tapti sąmoningais savarankiškais skaitytojais, įgyti įvairios rašymo patirties, išmokti efektyviai kalbėti ir klausytis. Vis dažniau girdime mokytojų ir tėvų skundus apie tai, kad jaunoji karta neskaito knygų. Kaip gi pritraukti skaitytojus? Kaip padaryti, kad mokiniai nesibaidytų knygos, o ja mėgautųsi? Mokymų metu bus kalbama apie tai, kaip parinkti tinkamus metodus bei veiklas, leidžiančias formuoti skaitymo įgūdžius, juos lavinti atliekant įvairias užduotis per pamokas ir neformaliąsias veiklas, kaip skatinti skaitančius ugdytinius bei kaip analizuoti, aptarti skaitomą tekstą, kad jis ilgam (ne tik iki egzamino) išliktų ugdytinių atmintyje bei formuotų jų pasaulėžiūrą.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Joniškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danilevicienedainora@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 37061649084
Renginio vieta