hero

Apžvalgos, analizės, komisijos veikla

APŽVALGOS, ATASKAITOS IR ANALIZĖS

Apžvalgos:

Ataskaitos:

  • Švietimo portalo informacinės sistemos vadovėlių duomenų bazėje esančių rusų kalbos kaip užsienio ir rusų gimtosios kalbos vadovėlių, įskaitant ir mokytojo knygas bei pratybų sąsiuvinius, turinio vertinimo ataskaita (2023 m.). 

 Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių analizės:

_____________________________________________________

TARPTAUTINĖ VADOVĖLIŲ KOMISIJOS VEIKLA

Pateikiame Lietuvos-Lenkijos dvišalės ekspertų komisijos dėl istorijos ir geografijos mokymo problemų nagrinėjimo veiklos medžiaga ir nuorodos į kitas tarptautinių istorijos vadovėlių tyrimų komisijas.

Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse dokumentai:

2019 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių recenzijos

2018 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių recenzijos

 

2017 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių recenzijos

 

2016 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių recenzijos

2015 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

2014 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

2013 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

2012 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Vadovėlių recenzijos

2011 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

2010  metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Vadovėlių recenzijos

 

2009 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Vadovėlių recenzijos

 

2008 metai

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

2007 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

2006 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

2005 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Vadovėlių recenzijos

 

2004 metai

Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)

Pranešimai ir kita

Vadovėlių recenzijos

 

Nuorodos į kitas tarptautinių istorijos vadovėlių tyrimų komisijas

Lenkijos ir Lietuvos:

Lenkijos ir Vokietijos:

Lenkijos ir Ukrainos:

Čekijos ir Vokietijos:

Vokietijos ir Izraelio:

Vokietijos ir Prancūzijos: