hero

Kita aktuali medžiaga

 • Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių lankomumo stebėsena
  Stebint, Nacionalinės švietimo agentūros sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių lankomumą ir vykdant jų
  priežiūrą, atlikta 2023 metų trečiojo ketvirčio lankomumo analizė. Apžvelgta 2023 metų liepos–rugsėjo mėnesių
  duomenys, gauti iš „Google Analytics“ platformos.
 • Rekomendacijos „Kaip naudoti mokiniams skirtas skaitmenines mokymo priemones pamokose“
  Šiuolaikiniame ugdymo procese vis didesnį pagreitį įgyja skaitmeninių mokymo priemonių (toliau – SMP) naudojimas. Skaitmeninės mokymo priemonės gali būti įvairių tipų, tokių kaip mokymosi valdymo aplinka, skaitmeninis žaidimas, mokiniui skirta skaitmeninė mokymo priemonė ir kiti. Nacionalinė švietimo agentūra yra patvirtinusi SMP klasifikatorių, kuriame apibrėžta kiekvieno SMP tipo paskirtis, forma ir skiriamieji požymiai pagal pateikiamą turinį. Taigi, šiose rekomendacijose bus išsamiau pristatytos Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių skiltyje esanti naudinga informacija mokytojams ir bendrosios skaitmeninių priemonių naudojimo rekomendacijos, kuriose aptariami svarbiausi ugdymo proceso etapai naudojant skaitmenines priemones bei jų privalumai ir galimi trūkumai.
 • Rekomendacijos „Kaip naudotis atnaujinta skaitmenine mokymo priemone „Technologijos 5–10 klasėms“
  Nacionalinė švietimo agentūra, įvertinusi SMP „Technologijos 5–10 klasėms“ atskirų temų atitiktį atnaujintai Technologijų bendrajai programai ir vykdydama ES struktūrinių fondų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) atnaujino ir papildė priemonės turinį. Atnaujinus SMP „Technologijos 5–10 klasėms“ parengtos ir naudojimui pateikiamos rekomendacijos, kuriose aprašoma priemonės sandara ir turinio struktūra, pateiktas vienos temos pamokų plano pavyzdys, interaktyvus sąrašas. Rekomendacijos naudingos technologijų mokytojams. 
 • SMP rinkinio „EduSensus“: metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams
  SMP rinkinys „EduSensus“ - skirtas ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, intelekto, autizmo spektro sutrikimų, sulėtėjusią raidą, taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikų tipinei raidai ugdyti. Rinkinį sudaro penkios dalys, sudarytos pagal ugdymo tikslus. Visas šis SMP rinkinys parengtas remiantis atnaujintų (2022) bendrųjų programų nuostatomis. Metodinėse rekomendacijose pateikiamos bendrosios rekomendacijos naudojantis SMP ugdymo procese, aprašomos rinkinio „EduSensus“ galimybės, pateikiamos praktinės patirtys naudojant rinkinio priemones logopedo darbe.