hero

DUK

Vadovaujantis  Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 23 punktu (2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-836), mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti vadovėlių, apie kuriuos informacija teikiama Švietimo portalo informacinėje sistemoje. Daugiau informacijos apie vadovėlius, kurie atitinka atnaujintas programas atnaujintame Švietimo portalo portale.

Švietimo portalas buvo atnaujintas. Nuo 2023 metų gegužės 30 d. naujausia informacija apie vadovėlius skelbiama tik naujojoje švietimo portalo versijoje. Remiantis leidyklų apklausos duomenimis, atnaujintame Švietimo portale skelbiama informacija apie vadovėlius, kurie atitinka atnaujintas programas. Ankstesnėje švietimo portalo versijoje skelbiama informacija apie visus vadovėlius. Mokyklos savo nuožiūra gali naudoti ir jau turimus vadovėlius, kol nebus išleisti ir mokyklų įsigyti nauji ar atnaujinti vadovėliai. Leidyklos planuoja padėti mokykloms, aprūpindamos jas naujais vadovėliais, vadovėlių atnaujinimas vyks palaipsniui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo tvarką.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę atsiųskite prašymą su deklaracija el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Metodinė medžiaga, skirta mokytojui, kaupiama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje. Metodinė medžiaga pateikiama pagal dalykus arba gali būti randama pasinaudojus paieška pagal pavadinimą, raktinį žodį, datą kalba, dalyką ar klasę. Metodinės medžiagos saugykloje mokytojai gali rasti pamokos veiklų aprašus, rekomendacijas užduočių sudarymui, parengtą medžiagą pagal temas ir pan. 

Informacija apie vadovėlių turinio vertinimą, vykusių seminarų medžiaga skelbiama Švietimo portalo vadovėlių aktualijose.

Kalendoriuje skelbiami pedagogams skirti renginiai iš Neformaliojo švietimo programų registro.

Švietimo portalo naujienose po atnaujinimo skelbiamos aktualijos apie ugdymo turinį: bendrąsias ugdymo programas, vadovėlius, skaitmenines mokymo priemones, metodinę medžiagą.  

„Microsoft“ licencijas teikia tiesiogiai mokykloms. Informaciją apie mokykloms teikiamas „Office 365“ licencijas rasite čia: https://www.nsa.smm.lt/pagalba/ 

Jei naudodami skaitmeninę mokymo priemonę pastebėsite netinkamo turinio ar priemonė neveiks, prašome pranešti el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Skaitmeninių išteklių ir vaizdo medžiagos galima rasti Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių sąraše. Priemonių galima ieškoti pagal mokomuosius dalykus arba naudojant išplėstinę paiešką.