hero

Metodinė medžiaga

Parsisiųsti sąrašą:
Ieškoti
Rikiuoti pagal:
Abėcėlę ↓
Abėcėlę ↑
Įrašo publikavimo datą ↓
Įrašo publikavimo datą ↑
Vertinimą ↓
Vertinimą ↑
Įrašo publikavimo datą ↑
Neteisingas
Pavadinimas
„Go-Lab“ sistema ir mokymosi tyrinėjant aplinkos
Biologijos tiriamųjų darbų aprašai, tinkami atlikti su skaitmenine laboratorija „NOVA5000“
CERN dalelių greitintuvų kompleksas
Darbo su mikroskopavimo kameromis aprašas
Elementariųjų dalelių greitintuvų istorija
Fizikos tiriamųjų darbų aprašai, tinkami atlikti su skaitmenine laboratorija „Nova 5000“
Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti
Gamtos mokslų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos 5-8 klasėms
Gamtos mokslų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Informacinė medžiaga biologijos dalyko pamokai tema „Korida"
Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms metodinės rekomendacijos
Istorijos ir geografijos 5–8 klasės mokinio darbų aplankas
Kaip pasigaminti dalelių detektorių
Komiksas „Dalelių pasaulis“ tinkamas fizikos pamokoms
Kompiuterinė laboratorija „NOVA LINK“ ir švietimui skirta programa „MULTI LAB“
Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Matematikos išplėstinio kurso moduliai. IKT panaudojimo matematikos uždaviniams spręsti metodikos pavyzdžiai
Matematikos modulių programos 11–12 klasėms. Išplėstinio kurso moduliai.
Medijų ir informacinio raštingumo integravimo matematikos pamokose pavyzdžiai
Medijų meno bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Menų pažinimas. Metodinės rekomendacijos
Metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“
Metodinė medžiaga integraliam gamtamoksliniam ugdymui 5–8 klasėse
Metodinė pagalba ekonomikos ir verslumo mokytojams kalbant apie socialinį verslą
Metodinė priemonė „Kodėl verta skaityti vaikams ankstyvajame amžiuje?“
Metodinė priemonė padėsianti gerinti skaitymo gebėjimus
Metodinės rekomendacijos dėl lietuvių kalbos mokymo(si) organizavimo modelių tautinių mažumų mokyklose
Metodinis darbas „Kūrinio idėja ir vizualinė raiška fotografijoje“
Metodinis leidinys gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys meninio (dailė, muzika, šokis ir teatras) ir technologijų ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys pradinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodų rinkinys „Pažink Europą“
Mokinių atliktų fizikos tiriamųjų darbų pavyzdžiai
Mokyklinių fizikos eksperimentų praktika. Mokinio knyga
Mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“
Mokomosios medžiagos paketas pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms
Pagrindinio ugdymo informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo teatro bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Patarimai gamtos mokslų mokytojams (JAV patirtis)
Patarimai mokytojui kaip formuluoti pamatuojamą uždavinį
Patarimai mokytojui, skirti mokant lietuvių kalbos 1–2 klasėse
Patarimai mokytojui. Antroji kalba ankstyvajame amžiuje
Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“
Personalizavimo, diferencijavimo ir individualizavimo lyginamoji lentelė (2018)
Pradinio ir pagrindinio ugdymo etikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų projektas
Pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių gestų kalbos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
Rekomendacijos „Kaip naudotis atnaujinta skaitmenine mokymo priemone „Technologijos 5–10 klasėms“
Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
Skaidrės apie antimateriją, antidaleles
Skaidrės apie atomo sandarą ir elementariųjų dalelių tyrimą
Skaidrės apie dalelių fizikos praktinį taikymą
Skaidrės apie LHC detektorius
Skaitmeninės laboratorijos „NOVA5000“ naudojimo metodika
Sveikatos ugdymas mokantis fizikos
Tiriamasis darbo lapas „DNR išskyrimas iš vaisių“
Vidurinio ugdymo etikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų projektas
Vidurinio ugdymo informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo teatro bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Žinių apie pasaulio paveldo vietoves patikrinimo testas
Neteisingas
Autorius
1 dalis: Dr. Viktorija Sičiūnienė, Asta Rudienė 2 dalis: Rima Bačkienė, Jurgita Pupeikienė, Virgilijus Pupeikis
Aida Griškienė, fizikos mokytoja
Alina Makovska, fizikos mokytoja
Asta Navickaitė, biologijos mokytoja
Asta Radžvilienė, fizikos mokytoja
Autorių grupė
Dailė: dr. Ramutė Rachlevičiūtė, Irena Staknienė Muzika: dr. Arvydas Girdzijauskas, dr. Rūta Girdzijauskienė, Ingrida Bertulienė, Žydrė Jankevičienė Šokis: dr. Birutė Banevičiūtė, Agnė Rickevičienė Teatras: Ieva Jackevičiūtė, Raimonadas Klezys Technologijos: Inga Hokušienė, Ieva Ščervianinaitė, Eglė Vaivadienė, dr. Birutė Žygaitienė.
dr. Paulius Lukas Tamošiūnas
Fizika: Rigonda Skorulskienė, Jolanta Balčiūnaitė, Larisa Gražienė, Edita Dijokienė. Biologija: Violeta Kundrotienė, dr. Asta Navickaitė, Birutė Petraitienė Fizinis ugdymas: Vaiva Baltramiejūnaitė-Čepaitė, Gintaras Daugėla, dr. Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė, Snaiguolė Eglė Kuosienė. Turinio redaktorės: Ona Vaščenkienė (fizika, biologija), dr. Loreta Statauskienė (fizinis ugdymas).
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Georgij Bagašvili, fizikos mokytojas
Ingrida Viktorija Umbrasaitė, dailės mokytoja
Istorijos dalies rengėjai: Benediktas Šetkus, turinio redaktorius Šarūnas Gerulaitis. Pilietiškumo dalies rengėjai: Liutauras Degėsys, turinio redaktorius Šarūnas Gerulaitis. Geografijos ugdymo dalies rengėjai: Darius Česnavičius, turinio redaktorius Šarūnas Gerulaitis. Dorinio ugdymo dalies rengėjai: Gražina Čiuladienė, Judita Misevičienė, Andrius Sprindžiūnas.
Lietuvių kalba ir literatūra: Meilė Čeponienė, Zita Bartkevičienė, Onutė Baumilienė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Daiva Stukienė, dr. Sonata Vaičiakauskienė. turinio redaktorius Kęstutis Bredelis, Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra: I. Masoit, R. Pašuta, A. Savanevičienė, R. Slavinskienė, J. Szczyglovska, D. Szejnicka, B. Ustjanovska, O. Volkovicka, turinio redaktorė Danguolė Povilaitienė. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra: Marina Volkova, Ala Bogomolnik
Lietuvos matematikos mokytojų asociacija
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su Asocijuotųjų mokyklų tinklu
LR užsienio reikalų ministerija
Matematika: dr. Rimas Norvaiša, Danutė Gudelienė, Dovilija Jančiauskienė, Vilija Šileikienė, Aistė Venclovienė, Aistė Ignatavičienė, Albina Vilimienė, turinio redaktorė Albina Zdanevičienė. Informatika: Ingrida Kupčiūnienė (koordinatorė), Kristina Juodeikienė, Jolita Kaupienė, Jolanta Leonavičienė, Danguolė Vaitmonienė,Aušra Žylienė, turinio redaktorius Antanas Balvočius.
NŠA
NŠA (Gamtos mokslai)
NŠA (Informatika)
NŠA (Matematika)
Renoldas Klimavičius, fizikos mokytojas
Šarūnas Gerulaitis, geografijos mokytojas
Saulė Paulikienė, fizikos mokytoja
ŠMSM, NŠA, Valstybės pažinimo centras
ŠMSM, NŠA, Vilniaus kolegija
UAB „Mokslo technologijos
UAB „Mokslo technologijos“
UAB BIOMETRIJA
Ūkio ministerija, Versli Lietuva
Živilė Nižauskaitė, fizikos mokytoja
Neteisingas
Kalba
lietuvių
anglų
vokiečių
prancūzų
ukrainiečių
ispanų
rusų
čiuvašų
fareriečių (farerų)
flamandų
islandų
makedoniečių
malajiečių
maltiečių
suomių
švedų
tadžikų
totorių
turkmėnų
turkų
urdų
kitos
azerbaidžianiečių
danų
gestų
gruzinų
latvių
norvegų
portugalų
zulusų
abchazų
afrikanso (buru)
airių
albanų
arabų
armėnų
asirų
baltarusių
baskų
bengalų
bulgarų
ivrito
vietnamiečių
čekų
vengrų
čečėnų
čigonų
esperanto
grenlandų
estų
galų
graikų
hakasų
malagasių
graikų (naujoji)
kataloniečių
indoneziečių
italų
serbų-kroatų
jakutų
hindi
japonų
javiečių
idiš (žydų)
kazachų
buriatų
khmerų
kinų
korėjiečių
kirgizų
lenkų
lotynų
uzbekų
moldavų
nepaliečių
olandų
mongolų
persų
afarų (danakilių)
aimarų
puštunų (afganų)
rumunų
asamų
baškirų
slovakų
bosnių
mjanmų (birmiečių
slovėnų
somaliečių
bislama
velsų
dzongkha (bhotijų)
bretonų
fidžių
fryzų
gvaranių
gudžaratų
hausų
inupiakų
interlingva
interlingvė
jorubų
juodkalniečių
kanadų (kanarų)
kašmyrų
kečujų
kinjaruandų (ruandų)
kirundi (rundi)
korsikiečių
kosų
kroatų
kurdų
laosiečių (lao)
lingala
malajalių
maorių
marathių
nauriečių (naurų)
provansalų (oksitanų)
orijų
oronų
pandžabų
pietų sotų (sesotų)
retoromanų
samojiečių
sango
sanskritas
sindhu
sinhalų
sundų
suahelių (kisuaheli)
svazių (svačių)
Škotijos geilių
šonų
tagalų
tajų
tamilų
telugų
tibetiečių
tigrajų (tigrinių)
tongų (tongiečių)
tsongų
tsvanų (setsvanų)
tvi
volapiukas
volofų
amharų
Neteisingas
Ugdymo programos (pakopos)
Priešmokyklinio ugdymo programa
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Neteisingas
Dalykų grupės
Priešmokyklinis ugdymas
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Neteisingas
Dalykai
Priešmokyklinis ugdymas
Etika
Katalikų tikyba
Ortodoksų (stačiatikių) tikyba
Evangelikų liuteronų tikyba
Evangelikų reformatų tikyba
Karaimų tikyba
Judėjų tikyba
Musulmonų sunitų tikyba
Lietuvių kalba ir literatūra
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba
Lietuvių kalba pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Teisė
Filosofija
Psichologija
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba
Geografinės informacinės sistemos
Ekonomika ir verslumas
Matematika
Informatika
Biologija
Chemija
Fizika
Astronomija
Gamtos mokslai
Inžinerinės technologijos
Technologijos
Muzika
Dailė
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Etninė kultūra
Visuomeninis ugdymas
Neteisingas
Klasės
Priešmokyklinė grupė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Neteisingas
Klasių koncentrai
Priešmokyklinis ugdymas
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Neteisingas
Mokyklinių fizikos eksperimentų praktika. Mokinio knyga

Mokyklinių fizikos eksperimentų praktika. Mokinio knyga

Metodinę priemonę sudaro trys skyriai

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos ir kt.

Vidurinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Vidurinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos, nurodoma kaip ugdyti aukštesnius pasiekiamus ir kt.

Pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos, nurodoma kaip ugdyti aukštesnius pasiekiamus ir kt.

Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui

Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui

bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui

Medijų meno bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Medijų meno bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos, pateikiami veiklų planavimo pavyzdžiai.

Vidurinio ugdymo teatro bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Vidurinio ugdymo teatro bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos, nurodoma kaip ugdyti aukštesnius pasiekiamus ir kt.

Pagrindinio ugdymo teatro bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pagrindinio ugdymo teatro bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos, nurodoma kaip ugdyti aukštesnius pasiekiamus ir kt.

Vidurinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Vidurinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pateikiamos naujo turinio mokymo rekomendacijos, pateikiami veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai.

Pagrindinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Pagrindinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

Aprašytas tarpdalykinių temų integravimas, pateikiami siūlymai mokytojų nuožiūra 30 procentų pamokų, taip pat veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai.

Mokomosios medžiagos paketas pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms

Mokomosios medžiagos paketas pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms

Medžiagos paketuose pateikiama medžiaga temomis: Pilietinis pasipriešinimas; Visuomenės atsparumas informacinėms grėsmėms.

Rodomi įrašai: 1-1271
Rodyti
10
12
20
50
100
12
Neteisingas