hero

Didaktikos, ugdymosi aplinkų, priemonių pritaikymas įtraukiajam ugdymui

Didaktikos, ugdymosi aplinkų, priemonių pritaikymas įtraukiajam ugdymui

Joniškio rajono švietimo centras
2024-06-17
Melioratorių a. 7 - 16, 84173, Joniškis
TIKSLAS: Siekiant mokinių, mokyklos pasiekimų ir pažangos, kurti mokinių poreikius atitinkančias ugdymosi aplinkas. UŽDAVINIAI: 1. Didaktikos, ugdymosi aplinkų, priemonių pritaikymas įtraukiajam ugdymui. 2. Stiprinti STEAM ugdymą. 3. Kurti kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemą mokykloje. 4. Skatinti tėvų įsitraukimą į mokinių ir mokyklos pažangos gerinimą.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Joniškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danilevicienedainora@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 861649084
Renginio vieta