hero

Nuotoliniai mokymai. Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės

Nuotoliniai mokymai. Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės

VšĮ "Švietimo tinklas"
2023-11-06
Bijūnų g., Klaipėda
Motyvacija skaityti knygas yra aktuali šių laikų mokyklose, nes ji siejama su kultūros pažinimu ir saugojimu. Knygų skaitymas nuo ikimokyklinio amžiaus iki vyresniųjų klasių) padeda formuoti vertybes, pažiūras, įsitikinimus, veikia jausmus ir emocijas, turi įtakos charakterio formavimuisi. Tai yra procesas, skatinantis formuoti kultūros pažinimo poreikius ir motyvus, nes jauni žmonės trokšta pažinti ir kitų šalių kultūras, mokosi užsienio kalbų, domisi tradicijomis ir papročiais. Motyvaciją žadina įvairios mokymo formos, aktyvūs metodai, netradicinė aplinka, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Labai svarbus tampa pats knygos pažinimo pasaulis (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje), potekstės suvokimas, savęs prusinimas (vyresnėse klasėse). Jei mokytojas įdomiai dėsto pamoką, bendrauja su mokiniais, tai tokia mokinių motyvacija skatina jų mokymosi tęstinumą (pakartojimą ir sustiprinimą to, ką mokinys jau žino, supranta ir geba), mokymosi pažangą (siekimą aukštesnio lygmens, motyvuoto mokymosi toliau). Knygų skaitymas turi įtakos mokinių raštingumui gerinti, rišliai minčiai plėtoti samprotavimo ar literatūriniuose rašiniuose, mąstymui skatinti, komunikaciniams gebėjimams formuoti. Skaitymo kultūrą skatina tinkamai parinkti kūrybiški būdai ir įdomios priemonės. Nelengva parinkti tinkamus vertinimo kriterijus, nes kūrybiškumas yra labai neapibrėžta forma, tačiau skaitymo, kaip kultūros sudėtinės dalies, ugdymo procese naudingi yra keli veiksniai: mokinių gautos žinios iš perskaitytų knygų, rašymo ir minties plėtojimo gebėjimai, vertybinės nuostatos ir formuojamas požiūris į svarbias visuomenės problemas. Programa „Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės“ yra skirta ikimokyklinių įstaigų pedagogams, kurie vaikus nuo mažens supažindina su knyga ir tautos kultūra, pradinių klasių mokytojams ir bendrojo ugdymo mokyklų humanitarinių mokomųjų dalykų mokytojams. Mokinių noras skaityti knygas atsiranda tada, kai įsitraukia į įdomias veiklas, daro kūrybinius projektus ar ilgalaikius tiriamuosius darbus. Tokiais atvejais mokiniai dirba kūrybingiau ir produktyviau, kelia sau ambicingus tikslus, ieško naujovių ir nuolat kelia savo susidomėjimą, o tai lemia ir mokymosi sėkmę bei norą skaityti knygas, domėtis savo šalies kultūra.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimas@tinklas.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 868636858
Renginio vieta