hero

Nuotoliniai mokymai. Įsivertinimas ugdymo procese

Nuotoliniai mokymai. Įsivertinimas ugdymo procese

VšĮ "Švietimo tinklas"
2023-10-09
Bijūnų g., Klaipėda
Visų mokyklų veiklos planuose yra minima mokinių įsivertinimo aktyvinimo strategija. Pagrindinė įsivertinimo ugdymo procese paskirtis yra padėti mokiniams mokytis. Todėl yra siekiama tikslingai įtraukti juos į vertinimo ir įsivertinimo veiklas. Ypač didelis dėmesys privalo būti skiriamas pačių mokinių indėliui bei jų veiklos skatinimui, įsivertinimo bei vertinimo procesų tobulinimui, todėl siūlome mokytojams naujus kursus „Įsivertinimas ugdymo procese“. Įsivertindami mokymosi veiklą ir rezultatus mokiniai teikia atsaką kitiems ir patys sau. Kursuose rasite patarimų kraitelę, kaip dirbti su mokiniais, kokias įsivertinimo sistemas bei modelius galima panaudoti ugdymo procese. Analizuosime, kas lemia mokinių į(si)traukimą į aktyvią veiklą, aptarsime jų įsivertinimo kriterijus bei skatinimo strategijų gaires. Rasime sprendimus, kaip reiktų skatinti mokinių aktyvų dalyvavimą įsivertinimo procese ir kaip padėti mokytojui-auklėtojui atlikti nepriekaištingai savo misiją. Kursuose pateiksime praktinės veiklos siūlymus: anketas, testus, dokumentus, pavyzdžius ir kt. Mokysimės įtraukti pačius mokinius į pasiekimų ir pažangos stebėseną bei sieksime nuosekliai padidinti asmeninę jų atsakomybę už privalomą mokymąsi ir ugdymo proceso eigą. Kurso metu bus aptariami įrankiai ir mokinių įsivertinimo metodai bei būdai, kuriuos dalykų mokytojai galės efektyviai pritaikyti savo profesinėje veikloje. Kursas „Įsivertinimas ugdymo procese“ yra skirtas dalykų mokytojams nuo 5 iki 12 kl. Programos metu bus tobulinama mokytojų socialinio komunikavimo kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo profesinę bei asmeninę veiklą. Kursų metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie mokinių įsivertinimo proceso organizavimo būdus, dalyvaus diskusijose, atliks pateiktas praktines užduotis, užpildys anketas, atliks interaktyvias apklausas ir pasidalins savo asmenine patirtimi forume. Tikėtina, kad po programos mokytojai gebės geriau organizuoti mokinių aktyvų dalyvavimą mokymosi procese ir tobulins jų įsivertinimo įgūdžius bei gebės operatyviai reaguoti iškilus klausimams ugdymo proceso situacijose.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimas@tinklas.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 868636858
Renginio vieta