hero

Prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos

Prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
2023-05-04
Miklusėnų g. 36, Alytus
Analizuojant prekybos žmonėmis reiškinį Lietuvoje, nustatyta, kad Lietuva dažniausiai yra aukų kilmės šalis. Lietuviai, kurie įvairiais verbavimo būdais yra įtraukiami į prekybos žmonėmis tinklą, dažniausiai yra išvežami į įvairias užsienio šalis, tačiau prekyba žmonėmis prasideda jau čia, Lietuvoje. Neretai vėliau aukos patenka į tarptautinius prekybos žmonėmis tinklus, iš kurių ištrūkti yra labai sudėtinga. Prekyba žmonėmis Lietuvoje dažnai tebėra tapatinama su prostitucija ir moterų išnaudojimu. Tačiau šiandien Lietuvoje yra stebimos įvairios prekybos žmonėmis formos: § įvairaus amžiaus žmonės, o tarp jų ir paaugliai bei mažamečiai vaikai, pasinaudojant jų pažeidžiamumu, yra išvežami vykdyti įvairių nusikaltimų į pasaulio ir Europos miestus. Ten „dirba“ už maistą ar nedidelę sumą pinigų, dažnai gyvena itin sudėtingomis sąlygomis ir po truputį yra įtraukiami į rimtesnius nusikaltėlių tinklus stambesniems nusikaltimams atlikti. § seksualinis išnaudojimas apie kurį mūsų visuomenėje kalbama bene daugiausiai, tebėra paplitęs, o į šią prekybos žmonėmis sritį jau yra įtraukiamos ne tik moterys, bet ir vyrai bei vaikai. § pasinaudojant moterų socialiniu, emociniu ar fiziniu pažeidžiamumu, prievartos ir apgaulės būdu merginos ir moterys yra priverčiamos ištekėti iš užsienio šalių piliečių. Dažnai jos neturi kitos išeities, prieš jas naudojamas fizinis ir psichologinis smurtas. Neretai tokios santuokos sudaromos su ne ES šalių piliečiais, siekiant gauti leidimą gyventi ir dirbti Europoje. § moterys ir vyrai, ieškodami pelningesnio darbo užsienyje, dažnai nežmoniškomis sąlygomis dirba menkai, o kartais ir visai neapmokamus darbus, neturėdami jokių socialinių, medicininių garantijų. Dažniausiai tai – statybų, žemės ūkio, paslaugų sektorių darbai Norint spręsti prekybos žmonėmis problemą, būtinas specialistų, dirbančių su vaikais ir jų šeimomis bei kitų bendruomenės narių švietimas
Papildoma informacija
Savivaldybė Alytaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas erna25b@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 37064801028
Renginio vieta