hero

Ugdymo(si) motyvacija muzikos / meno mokykloje. Lūkesčiai, galimybės, sėkmės

Ugdymo(si) motyvacija muzikos / meno mokykloje. Lūkesčiai, galimybės, sėkmės

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-18
Kauno g. 2B, Prienai
Kad mokiniams būtų įdomu mokytis, kad apie meną vaikai galvotų kaip apie svarbų ir jiems reikšmingą dalyką, mokytojo uždavinys – siekti kuo aukštesnio menų mokymosi motyvacijos lygmens, skatinti vidinių motyvų (kaip turinčių lemiamos įtakos motyvacijoje) formavimąsi ir dominavimą. Asmenybės meninės veiklos poreikis atsiranda tada, kai ji tikisi patirti sąlyčio su menu džiaugsmą, išgyventi estetinį malonumą ar bent suvokti muziką, dailę kaip socialinę meninę vertybę. Toks poveikis įmanomas tik teikiant prioritetą vidinėms veiklos formoms, ypač menų suvokimui. Neformaliam vaikų švietimui keliami tikslai – ne tik tenkinti jaunuolių pažinimo ir lavinimosi poreikius, bet ir padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, padėti ugdyti pilietiškumą, iniciatyvumą, veiklumą, skatinti saviraišką, ugdyti kultūrinę kompetenciją, siekiant padėti jaunam žmogui įsitvirtinti dinamiškoje pasaulio visuomenėje, kūrybiškai panaudoti turimas žinias ir gebėjimus bei rasti savo vietą gyvenime. Atsakę į klausimus, kokie veiksniai sąlygoja mokymosi motyvaciją, kokie motyvai vyrauja šiandien muzikos (meno) mokyklose geriau galėtume spręsti neformaliame meniniame ugdyme kylančias mokymosi motyvacijos problemas, formuojant poreikį estetinėms vertybėms, sudarant sąlygas mokinio asmenybės brandai ir sklaidai. Norėdamas stiprinti mokymosi motyvaciją, muzikos ar kitų menų mokytojas turėtų įvertinti mokinių motyvus ir atsižvelgti į tai vadovaudamas ugdymo procesui. Ši programa yra aktuali mokytojams, kurie nori stiprinti mokinių motyvaciją mokytis, nori mokėti naudoti kuo įvairesnius, konkrečiai situacijai tinkančius, aktyvius mokymo būdus ir gebėti pažadinti vidinę mokinio motyvaciją, stiprinti mokinio savęs vertinimą moksluose, užmegzti artimą ryšį su mokiniu naudojant bendravimo strategijas, disciplinuoti mokinį naudojant į sprendimus orientuoto ugdymo principus.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas o.radzvilaviciene@gmail.com
Renginio vieta