hero

Ką kiekvienas iš mūsų turime padaryti, kad SUP mokiniai būtų laukiami ir sėkmingai ugdytųsi bendrojo ugdymo mokyklose?

Ką kiekvienas iš mūsų turime padaryti, kad SUP mokiniai būtų laukiami ir sėkmingai ugdytųsi bendrojo ugdymo mokyklose?

Utenos švietimo centras
2023-05-05
Maironio g. 12, Utena
Norint užtikrinti ugdymą kiekvienam vaikui, būtina pašalinti fizines, emocines, informacines, socialines, ugdymo kliūtis. Būtinas nuolatinis pedagogų mokymasis ir tikslingas kompetencijų tobulinimas, padėsiantis sėkmingai siekti įtraukiojo ugdymo galimybių skirtingus gebėjimus ir poreikius turintiems vaikams. Pedagogų įgytos kompetencijos padės sėkmingai pritaikyti, individualizuoti BUP, bei pereiti nuo tradicinio „visiems tinkančio“ ugdymo modelio lik labiau individualizuotos, personalizuotos mokymo ir mokymosi praktikos. Programa orientuota į antrą KT prioritetą – kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas. (2023-2025 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai). Programa skirta matematikos mokytojams, yra 40 val. (29 val. kontaktinio ir 11 val. savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rita.diominiene@gmail.com
Renginio vieta