hero

„Sėkmingas ir kūrybiškas ugdymo organizavimas įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas“

„Sėkmingas ir kūrybiškas ugdymo organizavimas įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas“

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-08
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programos tikslas – tobulinti pedagogų kompetencijas, būtinas šiuolaikinio mokinio poreikius atliepiančio ugdymo proceso organizavimui bei sėkmingam atnaujintų (2023 m.) bendrųjų programų įgyvendinimui. 1 modulis. Praktiniai patarimai, kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas. 2 modulis. Inovatyvūs ir kūrybiški mokymo(si) metodai. Į kompetencijų ugdymą orientuotos pamokos planavimas ir organizavimas. 3 modulis. Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas, keitimasis ir taikymas. 4 modulis. Vertinimas ir jo ypatumai: IKT įrankiai mokinių pasiekimų vertinimui bei ugdymo diferencijavimui pagal pasiekimus.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@siauliuraj.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta