hero

Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-08
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programos tikslas: Suteikti programos dalyviams sisteminių planavimo žinių ir praktinių įgūdžių rengiantis mokykloje dirbti pagal atnaujintas ugdymo turinio programas. Programos uždaviniai: 1. Padėti mokykloms pasirengti dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. 2. Suteikti programos dalyviams žinių apie kompetencijomis grįstos pamokos organizavimą, pateikti praktinių pavydžių. 3. Aptarti ir padėti rasti geriausius įtraukiojo ugdymo plėtros mokykloje UTA kontekste sprendimus. 4. Skatinti programos dalyvius dalytis gerąja praktine planavimo ir organizavimo, mokyklų bendruomenės konsultavimo ir pagalbos teikimo patirtimi. Programą sudaro trys moduliai: I. Mokyklos bendruomenės sprendimai ir susitarimai diegti atnaujintą ugdymo turinį. II. Kompetencijomis grįsta pamoka. III. UTA įtraukiojo ugdymo kontekste.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta