hero

Efektyvi lyderystė ir bendradarbiavimo kultūra komandoje

Efektyvi lyderystė ir bendradarbiavimo kultūra komandoje

SMK Aukštoji mokykla
2023-05-29
Liepų g., Klaipėda
Iš mokyklos vadovų tikimasi, kad jie bus ne tik tinkamai administruojantys ir vadybinius įgūdžius demonstruojantys vadovai, bet ir mokyklos bendruomenės lyderiai, telkiantys ją bendrai veiklai ir tampantys pavyzdžiu ne tik bendradarbiams, bet ir mokykloje ugdomiems jaunuoliams. Sėkmingiausiai dirbantys lyderiai yra atviri, pasirengę mokytis iš kitų, lankstūs, atkaklūs, pasitikintys komandos nariais, nenusimenantys ir pozityviai žvelgiantys į mokyklos ateitį. Šiais laikais jau nebepakanka tradicinės organizacinės struktūros ir nusistovėjusių hierarchijos lygių, kai vadovybė žino visus atsakymus ir atsako už organizacijos tikslus bei darbo procesus. Organizacijos sėkmė vis labiau priklauso nuo darbuotojų, kaip komandos, o ne kaip paprastos žmonių grupės, darbo, suderinamumo, skirtingų kompetencijų, žinių ir įžvalgų, bendro rezultato siekime. Lyderystė, žmonės ir santykiai tarp jų yra svarbiausias resursas, leidžiantis pasiekti puikių rezultatų ir mėgautis procesu. Efektyvi lyderystė ir bendradarbiavimo kultūra mokykloje paprastai kyla ne iš vieno asmens, o iš viso kolektyvo, kurie pažįsta save ir vieni kitus, randa sėkmingos tarpusavio komunikacijos būdus, kuria, tiki ir prisideda prie bendros vizijos kaip turi atrodyti mokykla ir joje veikiantys procesai. Programos tikslas: Programa orientuota į vadovo ir komandos asmeninių kompetencijų stiprinimą dirbant komandoje, lyderystės ugdymą. Siekiama, kad programos dalyviai taptų neatskiriama bendruomenės dalimi, kuri dalyvauja procesuose, inicijuoja pokyčius, imasi lyderystės savo srityse, geba dirbti komandoje ir atranda sau tinkamą vaidmenį. Programos uždaviniai: 1. Išsiaiškinti darbuotojų pasitenkinimo darbu/veikla lygį; 2. Išanalizuoti komandos narių mąstymo ir veikimo modelius ir jų įtaką komandos darbui; 3. Pažinti save ir kolegas per interesų, vertybių, stiprybių prizmę; 4. Sustiprinti kolektyvo tarpusavio santykį ir pasitikėjimą; 5. Rasti būdus, kaip komandos narių skirtumai geriausiai gali būti panaudojami bendrų tikslų siekimui; 6. Rasti sėkmės istorijas ir puikią tarpusavio atmosferą lemiančius aspektus; 7. Rasti modelius, kurie neefektyvūs, kuriems skiriame nemažai laiko, finansų ir kitų resursų, bet tai neduoda norimų rezultatų; 8. Rasti sprendimo būdus, kurie mažais, nesudėtingais, bet kryptingais žingsniais, ženkliai pagerins esamą situaciją komandiniame darbe.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilma.ruskiene@smk.lt
Renginio vieta