hero

„Skaitmeninio turinio panaudojimas ugdyme“

„Skaitmeninio turinio panaudojimas ugdyme“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-23
Vytauto pr. 44, Kaunas
Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – susipažindinti programos dalyvius su dokumentų ir procesų skaitmeninimo ir skaitmenizavimo naudomis organizacijoje, užtikrinti skaitmenizavimo proceso tęstinumą. Efektyvinti skaitmeninės įrangos panaudojimo galimybes organizacijoje. Kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeninio turinio panaudojimas ugdyme“ sudaro 2 moduliai: 1. „Skaitmeninio turinio kūrimas ir naudojimas interaktyviuose projektoriuose pamokų metu“ (20 val.); 2. „Darbas su skaitmeniniu turiniu pamokos metu ir taisant mokinių namų darbus panaudojant grafines planšetes“ (20 val.). Programa gali būti vykdoma tęstinė arba atskirais moduliais. Programos trukmė – 40 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ksic@kaunosic.lt
Renginio vieta