hero

Kultūra atrakina: paveldo pažinimas mokytojams – ilgalaikė e-mokymų programa

Kultūra atrakina: paveldo pažinimas mokytojams – ilgalaikė e-mokymų programa

VšĮ Mokymosi mokykla
2023-12-01
Perkūnkiemio g. 3, Vilnius
Ilgalaikė e-mokymų programa "Kultūra atrakina: paveldo pažinimas mokytojams" skirta padėti mokytojams įtraukti materialų ir nematerialų kultūros paveldą liečiančias temas į vidurinės mokyklos programas. Programa atkreipia dėmesį į kultūros paveldo svarbą, nes tai ne tik prisideda prie socialinio kapitalo kūrimo, kultūrinės įvairovės ir dialogo plėtojimo, bet ir turi ekonominį poveikį. Tai ypač aktualu miestų ir regioninų vystymosi, kultūrinio turizmo ir aplinkos išsaugojimo kontekste. Nepaisant to, šiuo metu mokiniai formaliojo ugdymo sistemoje nėra pakankamai sudominti tradicijų puoselėjimu ir kultūros paveldo vertybėmis, todėl būtina surasti patrauklias ugdymo formas ir kuo anksčiau bei nuosekliau įtraukti vaikus ir jaunimą į jų pažinimą.. Be to, pedagogų rengimo studijų programose taip pat rekomenduojama įtraukti žinias apie nematerialų kultūros paveldą, nes perduodant žinias, įgūdžius ir nuostatas iš kartos į kartą formuojasi tautinė tapatybė. Ši programa yra paremta galimybių studija „Nacionalinė mokinių kultūrinės edukacijos sistema“ (2021) ir Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimu (2022), kur pabrėžiamas kultūros paveldo ir švietimo sintezės svarbumas. Remiantis naujausių tyrimų išvadomis, švietimo politikos dokumentuose stokojama kultūros paveldo puoselėtojų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo, trūksta nematerialaus kultūros paveldo termino ir kryptiingos pažinties su paveldo vertybėmis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lukas@ugdymomeistrai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37067711776
Renginio vieta