hero

Pradinio ugdymo mokytojų akademija ‘24: įtraukusis ugdymas, ugdymo naujovės, psichologija

Pradinio ugdymo mokytojų akademija ‘24: įtraukusis ugdymas, ugdymo naujovės, psichologija

VšĮ "Gyvenimo universitetas LT"
2023-09-19
Konstitucijos pr. 12, Vilnius
Ši ilgalaikė programa parengta siekiant padėti pedagogams pasirengti praktiškai diegti pradinio ugdymo atnaujintas programas, bei taikyti įtraukiojo ugdymo metodus vaikams turintiems specialiųjų poreikių. Taip pat programa padės pedagogui geriau suprasti kokie iššūkiai kyla šiuolaikinių vaikų emociniam, bei fiziniam saugumui ir kaip juos įveikti. Kaip nurodoma įsakymo dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr.V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitime – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. atnaujintos ugdymo programos turi būti pradėtos įgyvendinti nelyginėse pradinėse klasėse. Kaip nurodoma „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos apraše“(2011 m., Nr. V-1265/V-685/A1-317) specialiųjų poreikių grupėms priklauso mokiniai turintys: intelekto sutrikimą, mokymosi sutrikimų, elgesio ir/ar emocijų sutrikimų; mokiniai turintys mokymosi sunkumų ir kitų sutrikimų. Kaip teigiama įsakyme “Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo” (Nr. V-1308) “3.3. „Mokykloje puoselėjamos pozityvios vertybės, skatinamas sveikas gyvenimo būdas. Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir gerbiamos.“
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@pedagogas.lt
Renginio vieta