hero

Mokytojų lyderystė ir jos sąsajos su ugdymo kokybe

Mokytojų lyderystė ir jos sąsajos su ugdymo kokybe

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-26
Vytauto g. 32, Biržai
Švietimo sektorius ypatingai jautrus išorės pokyčiams, darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių stokai. Atsižvelgiant į statistiką, dauguma šio sektoriaus darbuotojų yra ilgamečiai darbuotojai, turintys didžiulę darbinę patirtį. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų lyderystė ir jos sąsajos su ugdymo kokybe“ orientuota būtent į švietimo sektoriuje dirbančius mokytojus, klasės auklėtojus jų skatinimą mokytis visą gyvenimą, įvairių žinių bei įgūdžių jiems suteikimą, verslumo, lyderystės ir kompetencijų skatinimą bei įgijimą. Šis unikalus kursas padės ambicingiems, norintiems augti ir tobulėjantiems mokytojams, esamiems lyderiams arba dar tik pradėjusiems šią kelionę išsinešti platesnį suvokimą apie šiandienos ir ateities lyderystę bei pasaulines tendencijas, pasisemti aukščiausio lygio profesionalų atrinktų žinių, kaip pasitelkti lyderystę mokinių ugdymui,kuris tampa vis kompleksiškesnis ir mažiau prognozuojamas, gauti įžvalgų ir naujų idėjų, kaip kurti ryšį su komanda, su mokiniais ,kai darbo aplinka iš esmės pasikeitė, išsiugdyti naujam pasauliui reikiamas savybes, kurios padėtų rytdienos iššūkius pamatyti šiandien.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta