hero

Tarpinstitucinė gerosios pedagoginės patirties sklaida muzikos (meno) mokyklose Italijos ir Lietuvos muzikinio ugdymo ypatybių kontekste (Kauno 1-ajai muzikos mokyklai dalyvaujant ERASMUS+ projekte Azione KA 210, II turas).

Tarpinstitucinė gerosios pedagoginės patirties sklaida muzikos (meno) mokyklose Italijos ir Lietuvos muzikinio ugdymo ypatybių kontekste (Kauno 1-ajai muzikos mokyklai dalyvaujant ERASMUS+ projekte Azione KA 210, II turas).

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-25
J. Gruodžio g. 25, Kaunas
Aktualu plačiau ir išsamiau įsigilinti į kitų šalių, šiuo atveju – Italijos, muzikinio ugdymo tradicijas, sistemas ir taikomus metodus, siekiant kuo platesnio ir adaptyvesnio Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų žinių pritaikymo ugdomojoje veikloje, skatinti domėjimąsi kolegų pasiekimais, metodinėmis naujovėmis, plėsti bendradarbiavimą su užsienio šalių mokyklomis ir pedagogais. Programoje akcentuojamas ne tik muzikinis, bet ir tarpkultūrinis ugdymas, remiantis Lietuvos ir Italijos pavyzdžiais. Tai ypač aktualu . atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius, nes pedagogams tenka misija padėti asmeniui plačiau suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą. Programa įgyvendinama trimis sesijomis, prieš tai išstudijavus aktualius literatūros šaltinius. Kiekvienos sesijos metu pedagogai praktikai, remdamiesi teorine medžiaga bei savo pedagogine patirtimi, skaito pranešimus, po to, remiantis pranešimų bei rekomenduojamos literatūros medžiaga, programos dalyviai diskutuoja aktualiais klausimais, dalijasi įžvalgomis ir patirtimi.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas o.radzvilaviciene@gmail.com
Renginio vieta