hero

Veiksminga švietimo lyderystė pedagogams

Veiksminga švietimo lyderystė pedagogams

VšĮ Mokymosi mokykla
2023-10-30
Perkūnkiemio g. 3, Vilnius
Šiuo metu švietimo sektorius susiduria su daugybe iššūkių, nuo sparčiai besikeičiančių pedagoginių metodų ir technologijų iki socialinių ir ekonominių kintamųjų, kurie daro įtaką mokinių ir mokytojų poreikiams bei švietimo institucijų veiklai. Šie iššūkiai reikalauja stiprios, informuotos ir inovatyvios švietimo lyderystės, kuri galėtų tinkamai atsakyti į šias problemas: 1. Technologijų plėtra ir digitalizacija: Sparčiai besivystančios technologijos reikalauja nuolatinės adaptacijos ir mokymosi aplinkos pritaikymo naujovėms. Švietimo lyderiai turi sugebėti nurodyti tinkamas technologijas ir skatinti jų naudojimą mokymosi procese. 2. Mokinių įvairovė: Mokyklose ir švietimo institucijose yra vis daugiau įvairių kultūrų ir specialių poreikių turinčių mokinių. Tai reikalauja švietimo lyderių sugebančių kurti inkluzyvias mokymosi aplinkas, kurios atitiktų visų mokinių poreikius. 3. Finansiniai iššūkiai: Daugelis švietimo institucijų susiduria su finansiniais apribojimais ir biudžeto mažinimu. Švietimo lyderiai turi būti gebantys efektyviai valdyti išteklius ir ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių. 4. Mokytojų motyvacija ir kompetencijos: Švietimo lyderiai turi sugebančių ugdyti ir remti mokytojus, siekiančius tobulinti savo kompetencijas, skatinti profesinį tobulėjimą ir didinti motyvaciją. 5. Švietimo politika ir teisės aktai: Dažnai švietimo sektoriuje vyksta politiniai pokyčiai ir teisės aktų pakeitimai. Švietimo lyderiai turi būti informuoti apie šiuos pokyčius ir galėti juos adaptuoti švietimo institucijos poreikiams. Ši programa yra skirta atskleisti šias problemas ir parengti pedagogus tapti veiksmingais švietimo lyderiais, kurie galėtų veiksmingai spręsti šias iššūkių ir vystyti švietimo sistemą, kuri atitiktų šiuolaikinius reikalavimus ir mokinių bei visuomenės poreikius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lukas@ugdymomeistrai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 67711776
Renginio vieta