hero

Mokytojų ir specialistų komandinis mokymas ir kompetencijų didinimas, dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų

Mokytojų ir specialistų komandinis mokymas ir kompetencijų didinimas, dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
2023-11-08
Seinų g. 1, Lazdijai
Kiekvienam vaikui suteikiama galimybė mokytis drauge su bendraamžiais ir kartu ugdyti savo individualius gebėjimus. Mokinys, turintis raidos sutrikimų, yra iššūkis visai mokyklos bendruomenei. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimas dirbti su vaiku įvairiomis sąlygomis, kartu ir pagalba mokytojui, yra esminės tokių vaikų ugdymo sąlygos. Programa padės siekti keliamų tikslų, ugdant mažąjį pilietį, kokybiškai įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos politiką vaikų, turinčių raidos sutrikimų, ugdymo srityje bei ruoštis Švietimo įstatymo pakeitimams, kurie įsigalios 2024 m rugsėjo mėnesį ir sudarys galimybę visiems mokiniams ugdytis kartu. Programa palaikoma savirealizacija ir saviraiška. Programa orientuota į mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, psichologus, mokytojų padėjėjus, kurie ir yra programos dalyviai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Lazdijų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@svietimocentras.lt
Renginio vieta