hero

Užsienio kalba (anglų) pradedantiems (A1-A2 lygis)

Užsienio kalba (anglų) pradedantiems (A1-A2 lygis)

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2023-10-10
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Programa skirta norintiems įgyti kalbinių gebėjimų įprastose kasdieninėse ir darbinėse situacijose. Programoje ypač daug dėmesio skiriama praktinių įgūdžių formavimui, dalyviai gebės elementariai komunikuoti: paklausti ir atsakyti apie kasdieninius įprastus dalykus, darbą ir šeimą, galės trumpai pristatyti ir apibūdinti savo profesiją, dėstomą dalyką ar veiklą, supras girdimus nesudėtingus tekstus. Įgyta komunikacinė kalbinė kompetencija, apims sakytinę ir rašytinę recepciją (bendravimą raštu ir žodžiu), sakytinę ir rašytinę sąveiką (bendravimą raštu ir žodžiu). Be to baigę mokymus dalyviai galės savarankiškai įveikti mokymosi sunkumus, atrasti naujas kalbos mokymosi galimybes internete IT priemonių pagalba. Tai padės geriau, įdomiau ir efektyviau organizuoti ugdymo procesą, formuoti profesinius gebėjimus ir plėtoti komunikacinę kompetenciją.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta