hero

„Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

„Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-30
Vytauto pr. 44, Kaunas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai įpareigoja sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, ugdymosi prieinamumą. Dirbant su SUP turinčiais mokiniais nepakanka juos tiesiog pažinti, būtina taip organizuoti mokymosi procesą, kad SUP turintys vaikai galėtų jaustis saugūs, priimti į bendruomenę bei tinkamai mokomi, kad turėtų visas galimybes panaudoti savo sugebėjimus ir tolimoje perspektyvoje integruotis į visuomenę bei tapti socialiai sėkmingais. Šia programa siekiama suteikti dalyviams kompetencijų dirbti su SUP turinčiais mokiniais, suteikiant jiems visavertį ugdymą, organizuojant ir įgyvendinant įtraukųjį bendrojo ugdymo mokykloje. Tai interaktyvių teorinių ir praktinių mokymų ciklas, sudarytas iš 5 modulių po 8 val.: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažinimo svarba“; „Įtraukiojo ugdymo problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bendrojo ugdymo mokykloje“; „Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, ypatumai“; „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas“; „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas ir jos vertinimas“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta