hero

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-07
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programa parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcijoje pateiktais reikalavimais „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų aprašams“. Programos tikslas - tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Programos uždaviniai - užtikrinti, kad mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas įgytų žinių ir supratimo, išsiugdytų gebėjimus ir nuostatas šiose skaitmeninio raštingumo kompetencijos srityse: informacijos valdymas; komunikavimas; skaitmeninio turinio kūrimas; saugumas; skaitmeninis mokymas ir mokymasis;skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas. Programos trukmė – 80 val. (24 kontaktinių valandų ir 56 savarankiško mokymosi valandos). Auditorinės valandos planuojamos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioje institucijoje. Tiesioginis darbas su programos dalyviais, kvalifikuotos konsultacijos padės besimokantiems pasirengti savarankiškų užduočių atlikimui. Dalyviai bus konsultuojami ir nuotoliniu būdu.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas monika.razauskaite@kaunosic.lt
Renginio vieta