hero

Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje

Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-11-13
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programos paskirtis – suteikti dalyviams kompetencijų, reikalingų šiose veiklos srityse: ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimas; pagalba organizuojant ugdymo procesą; bendravimas ir bendradarbiavimas. Programos dalyviai įgis pedagoginių-psichologinių žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, aptars pagrindines mokytojo padėjėjo veiklos kryptis bendrojo ugdymo mokykloje. Programos trukmė – 40 akademinių valandų, iš jų 35 kontaktinės valandos (25 val. teorijos, 10 val. praktinio darbo), 5 savarankiško darbo valandos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta