hero

Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas švietimo įstaigos vadovo kompetencijų vertinimui.

Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas švietimo įstaigos vadovo kompetencijų vertinimui.

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-11-13
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programoje numatoma suteikti žinių ir supratimo, gebėjimų bei formuoti nuostatas: 1. Komunikacinė ir informacijos valdymo, reflektavimo bei mokymosi mokytis, žmogiškųjų išteklių valdymo, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo ir profesinio tobulėjimo kompetencijos. 2. Žmogiškųjų išteklių valdymo, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo. 3. Tvirtinama nuostata, kad vadovo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, kitos asmeninės savybės, sąlygoja jo profesinę veiklą ir turi įtakos organizacijos sėkmingos veiklos rezultatams. Kvalifikcijos tobulinimo programos trukmė – 40 val. (24 val. kontaktinio darbo, 16 val. savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvita.velickaite@kaunosic.lt
Renginio vieta