hero

Skaitmeninis raštingumas ir IKT įrankiai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui

Skaitmeninis raštingumas ir IKT įrankiai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-12-21
Vytauto pr. 44, Kaunas
Sumanus šiuolaikinių technologijų ir inovatyvių ugdymo priemonių naudojimas leidžia išryškinti individualius vaiko gebėjimus, lavinti kompetencijas. Švietimo strategai skatina plėtoti praktinius pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo gebėjimus, kurie leistų efektyviai reaguoti į įvairialypius vaikų ugdymosi poreikius, panaudojant sparčią technikos pažangą. Skaitmenizuotos užduotys leidžia geriau įsiminti, suprasti pateikiamą medžiagą, skatina kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, lavina smulkiąją motoriką, suteikia vaikams tobulėjimo džiaugsmo. Microsoft (MS) Office programinė įranga šiuo metu yra plačiai naudojama Lietuvos ugdymo įstaigose mokymo(si) turinio pateikimui, dokumentų, pristatymų rengimui. Skaitmeninės į(si)vertinimo programos padės pedagoginiams darbuotojams atrasti platesnį jų pritaikymą efektyvinant vaikų kompetencijų vertinimo procesą. Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val. Programa sudaryta iš keturių modulių: 1 modulis „Skaitmeninių mokymo(si) priemonių kūrimas, taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos); 2 modulis „Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir keitimasis“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos); 3 modulis „IKT priemonių įvairovė ugdyme“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos); 4 modulis „Dirbtiniu intelektu paremtų programų pritaikymas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui“ 10 val. (6 tiesioginio ir 4 savarankiško darbo valandos).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas monika.razauskaite@kaunosic.lt
Renginio vieta