hero

„Tyrinėjimu grįstas ugdymas taikant STEAM strategijas“

„Tyrinėjimu grįstas ugdymas taikant STEAM strategijas“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-11-28
Vytauto pr. 44, Kaunas
Šalies strateginiuose dokumentuose atkreipiamas dėmesys į gamtos, matematikos, technologinių, inžinerinių mokslų (STEAM) svarbą, siekiant skatinti inovacijų kultūros formavimąsi Lietuvoje. Labai svarbu, kad mokytojai įgytų STEAM ugdymui ir XXI a. aktualias kompetencijas. Būtina ieškoti naujų tarpdalykinių ugdymo formų, būdų ir metodų, aptarti, kaip pritaikyti turinį ir gebėjimus realių problemų sprendimui, sukuriant tikrovišką rezultatą (produktą arba paslaugą). Tai 40 val. programa, sudaryta iš 3 modulių: 1 modulis. „Ateities piliečių STEAM ugdymas, arba kodėl turėtume mokyti STEAM?“ (13 val.); 2 modulis. „STEAM ugdymas panaudojant mokyklose esančias priemones“ (14 val.); 3 modulis. „Kūrybiškas STEAM ugdymas klasėse, laboratorijose ir namuose“ (13 val.). Programos tikslas – tobulinti pedagogų dalykines, didaktines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas STEAM principais grindžiamam ugdymui, bei padėti mokykloms įveiklinti gamtamokslinio ir kitas inovatyvias laboratorijas ir priemones.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta