hero

Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui palankią ugdymo(si) aplinką

Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui palankią ugdymo(si) aplinką

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-26
Vytauto pr. 44, Kaunas
Šiais teoriniais ir praktiniais mokymais siekiama paskatinti mokytojus į ugdymo(si) procesą pažvelgti kaip į visos mokyklos bendruomenės atsakomybę, bendradarbiauti skatinantį reiškinį, didelį dėmesį skiriant mokinio pažinimui, palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimui, mokyklos bendruomenės telkimui, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimui. Tai 48 kontaktinių val. programa, sudaryta iš 6 savarankiškų dalių, po 8 val., tad gali būti vykdoma atskirais moduliais arba kaip ištisinė programa. Numatyti moduliai: Bendradarbiavimą skatinančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas mokykloje: vaikų ir paauglių savivertės stiprinimas (8 val.); Palankios mokiniui ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas kaip bendradarbiavimo rezultatas (8 val.); Darni mokyklos bendruomenė – mokyklos kultūros dalis ir sėkmingos veiklos pamatas (8 val.); Tėvų pedagoginis švietimas skatinant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą (8 val.); XXI amžiaus mokytojai – ugdymo(si) proceso kūrėjai ar poreikių tenkintojai? (8 val.); Mokyklos bendruomenės susitelkimas, siekiant mokinių asmenybės brandos ir ugdymo(si) pažangos (8 val.) Programa skirta mokyklų bendruomenėms, tačiau gali dalyvauti ir skirtingų mokyklų bendruomenių atstovai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta