hero

Užsienio (anglų) kalbos kompetencijų tobulinimo programa (B1 lygis)

Užsienio (anglų) kalbos kompetencijų tobulinimo programa (B1 lygis)

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-05
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programa skirta turintiems A 2 lygio anglų kalbos lygmeniui būtinas žinias bei siekiantiems išmokti bendrauti sudėtingesne anglų kalbos raiška: vartoti tikslinę kalbą daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose, kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba įdomiomis temomis, apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus bei taikyti žinias savo profesinėje veikloje. Kursų dalyviai tobulins anglų kalbos žinias, atitinkančias bendrųjų Europos kalbų mokymo metmenų pažengusio vartotojo lygį (B1), ugdys komunikacinius, informacinius bei socialinius gebėjimus, t.y. skaityti, klausyti, kalbėti, bendrauti ir bendradarbiauti anglų kalba. Programa skirta ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams, mokytojams, klasių auklėtojams, kitų ugdymo institucijų pedagogams, taip pat visiems suaugusiesiems, norintiems išmokti ar patobulinti anglų kalbą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
Renginio vieta