hero

Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas – geroji ir taisytina praktika

Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas – geroji ir taisytina praktika

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-05
Vytauto pr. 44, Kaunas
Organizuojant įtraukiojo ugdymo procesą, SUP turintys vaikai turi jaustis saugūs, priimti į bendruomenę, tinkamai mokomi, kad turėtų visas galimybes panaudodami savo sugebėjimus integruotis į visuomenę tapdami socialiai sėkmingais. Mokytojų padėjėjams būtina įsitraukti į SUP vaikų ugdymo(si) procesą ir aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje. Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – suteikti mokytojų padėjėjams teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimui, taisytinos praktikos atpažinimui ir tinkamų sprendimų modeliavimui. 40 val. programa sudaryta iš penkių savarankiškų modulių po 8 val.: „Įtraukusis ugdymas – pagrindiniai klausimai ir jų sprendimai“; „Įtraukusis ugdymas: savitarpio pagalbos priemonės ir galimybės“; „Įtraukiojo ugdymo savalaikiai sprendimai, padedantys užtikrinti ugdymo kokybę“; „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo svarba ir bendradarbiavimo kliūčių įveika, vykdant įtraukųjį ugdymą“; „Mokyklos bendruomenės veikla ir (ne)veiklos rūpesčių sprendimai vykdant įtraukųjį ugdymą“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta