hero

Dvasinė lyderystė

Dvasinė lyderystė

Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS
2024-02-08
A. Kojelavičiaus g. 1, Vilnius
Programos tikslas - per prasmės profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime bei autentiškos bendrystės ryšio puoselėjimą didinti mokytojų motyvaciją, gerinti jų psichologinę savijautą, stiprinti lyderystės kompetencijas. Mokytojo profesija susiduria su dideliais iššūkiais – tik dalis pedagoginių studijų absolventų ateina dirbti į mokyklas. Dar sudėtingesnė situacija regionuose, kur mokytojų trūkumas itin didelis. Be to, dėl išėjimo į pensiją, psichologinių ar kitų priežasčių mokyklas palieka daugybė patyrusių pedagogų. Nuolatinis profesinis tobulėjimas gali padėti didinti mokytojo profesijos prestižą pritraukiant naujus specialistus ir išlaikant jau esamus. Dvasinės lyderystės programa padės mokytojams atskleisti prasmę profesinėje veikloje ir puoselėti bendrystę, stiprinti emocinį atsparumą, ugdyti jų vadybines ir bendrąsias kompetencijas, taip gerinant mikroklimatą visoje mokykloje, skatinant mokyklos tinklaveiką, stiprinant savivaldą. Dvasingumas darbe ir dvasinė lyderystė sulaukia vis didesnio mokslininkų dėmesio. Organizacijose taip pat pastebimas augantis dėmesys dvasingumui, nes praleisdami vis daugiau laiko darbe darbuotojai jaučia vidinį troškimą atrasti gilesnę prasmę profesinėje veikloje bei pajausti stipresnę bendrystę su kitais. Pasaulyje garsi vadybos mokslininkų ir praktikų asociacija „Academy of Mamagement“ vienija ekspertus, atliekančius tyrimus dvasingumo darbe ir dvasinės lyderystės tematika bei praktiškai pritaikančius šių tyrimų rezultatus organizacijose bei bendruomenėse. Programa paremta garsaus šios srities tyrėjo ir praktiko prof. Jody Fry dvasinės lyderystės modeliu, kuris apima vertybes, požiūrius ir elgsenas, reikalingus vidinei savęs ir kitų motyvacijai tam, kad būtų galima patirti dvasinį išgyvenimą per pašaukimą ir bendrystę. Programoje nemažai dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimams. Tai padės lengviau adaptuoti įgytas žinias, leis labiau pasitikėti savimi, ugdyti autoritetą mokinių akyse. Profesinis tobulėjimas šioje srityje turėtų tiesiogiai prisidėti ir prie mokinių pažangumo, motyvacijos, pasiekimų didėjimo.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ausra.dubonike@dvasinelyderyste.lt
Renginio vieta