hero

Pagalba mokyklai ir mokytojui vykdant įtraukųjį ugdymą

Pagalba mokyklai ir mokytojui vykdant įtraukųjį ugdymą

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-12-14
Vytauto pr. 44, Kaunas
Pedagogai, specialistai dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais, turi turėti žinių apie jų raidos ir ugdymo(si) ypatumus, sutrikimus, suprasti, kad kiekviena negalės forma praktiniame darbe reikalauja tam tikro specifiškumo. Dirbant su SUP vaikais, būtina taip organizuoti mokymosi procesą, kad SUP turintys vaikai galėtų jaustis saugūs, priimti į bendruomenę bei tinkamai mokomi, kad turėtų visas galimybes panaudoti savo sugebėjimus ir tolimoje perspektyvoje integruotis į visuomenę bei tapti socialiai sėkmingais. Programos dalyviai mokysis parinkti tinkamus darbo būdus ir metodus bei juos taikyti ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Įgys praktinių įgūdžių ir juos pritaikys rengdami individualizuotas programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Mokymai suteiks galimybę dalyviams parinkti specialiąsias mokymo priemones, naudojant informacines technologijas ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones. Bus mokoma mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komandinio darbo formavimo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta