hero

Vidinės darnos stiprinimas. Teorija ir praktika.

Vidinės darnos stiprinimas. Teorija ir praktika.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras
2023-10-31
Kęstučio g., Kaišiadorys
Programoje numatyti seminarai gali būti organizuojami ne tik akivaizdžiai, bet ir nuotoliniu būdu, pasitelkiant virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle sukurto kurso medžiagą (teoriją, vaizdo paskaitų įrašus, filmuotus siužetus, praktikų aprašymus). Taip bus užtikrintas programos prieinamumas ir tiems asmenims, kurie negali dalyvauti akivaizdiniuose seminaruose (arba, kai nėra galimybės tokių seminarų organizuoti). Programa parengta remiantis vidinės darnos tobulinimo modeliu, sukurtu Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo dalinai finansuoto projekto „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ metu. Programos rezultatas – baigusieji programą asmenys gebės darbo ir asmeninėje aplinkoje naudoti įvairius metodus ir praktikas, įgalinančias valdyti stresą, konfliktus, stiprinti savo vidinę darną. Programos dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai bei kitų institucijų darbuotojai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kaišiadorių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 860061864
Renginio vieta