hero

Atnaujintos Pirmosios užsienio kalbos Bendrosios programos įgyvendinimas: pasirengimas pokyčiams

Atnaujintos Pirmosios užsienio kalbos Bendrosios programos įgyvendinimas: pasirengimas pokyčiams

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2023-10-20
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
2022 m. rugsėjo 30 d. Lietuvoje patvirtintos Bendrosios ugdymo programos. Jos bus pradėtos diegti nuo 2023 m. mokslo metų. Pirmosios užsienio kalbos (I UK) bendrojoje programoje pateikiama naujovių, kurios atspindi kalbinio ugdymo kaitos tendencijas Europos valstybėse bei kitų pasaulio šalių švietimo sistemose. Lietuvos I UK bendrosios programos turinys remiasi atnaujintais Bendraisiais Europos kalbų metmenimis (CEFR Companion Volume, Council of Europe 2020), kuriuose numatomos naujausios kalbinio ugdymo kryptys. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių kompetencijų ugdymui, integruotam mokymui, tarpdalykinėms temoms. Mokytojams yra teikiamos rekomendacijos dėl ugdymo proceso, pvz., siūlomi ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai, integruotų pamokų planai, galimybės mokytojui pasirinkti ugdymo turinio dalį, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus ir pan. Tačiau rekomendacijų nepakanka ir didelis poreikis pagalbai diegiant atnaujintą programą ugdymo procese išlieka. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa yra skirta anglų kalbos specialistams, pradėjusiems įgyvendinti ir ketinantiems įgyvendinti atnaujintą Pirmosios užsienio kalbos bendrąją programą 2023-2024 mokslo metais.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta