hero

Įtraukiojo ugdymo praktikos kuriant mokyklą visiems

Įtraukiojo ugdymo praktikos kuriant mokyklą visiems

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-10-11
Kvietinių g. 30, Gargždai
Mokykloms ruošiantis įtraukiojo ugdymo plano įgyvendinimui, itin svarbus tampa kiekvieno mokinio pažinimas bei siekis sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai. Įtraukios mokyklos visiems kūrime svarbūs tampa universalaus dizaino mokymuisi principai. Ugdymo sėkmė didele dalimi priklauso nuo mokytojo gebėjimų tinkamai suplanuoti mokymosi proceso eigą, naudoti inovatyvius mokymo(si) būdus, kurti bebarjerę, palankią mokymuisi aplinką bei taikyti mokytis padedantį vertinimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta