hero

Technologijų mokymo(si) pokyčiai, atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Technologijų mokymo(si) pokyčiai, atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-11
Vytauto pr. 44, Kaunas
Seminare mokytojai aptars atnaujintų technologijų, taikomųjų technologijų ir inžinerinių technologijų programų struktūrą, mokymosi turinio pokyčius, įgyvendinimo rekomendacijas ir jų taikymo galimybes. Išnagrinės kompetencijas, jų sandus, ugdymo technologijų pamokose galimybes bei būdus, aptars kompetencijoms ugdyti veiksmingo pamokų planavimo ypatumus. Analizuos mokinių pasiekimų vertinimo kaitą bei bendrosiose programose pateiktus pasiekimų lygių požymius ir numatys kaip juos taikyti rengiant technologijų, inžinerinių technologijų ir taikomųjų technologijų dalykų užduotis bei vertinant mokinių pasiekimus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Renginio vieta