hero

STEAM, kas tai yra?

STEAM, kas tai yra?

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-11-06
Kvietinių g. 30, Gargždai
Švietimo bendruomenėje akcentuojamos sąvokos: STEM ir STEAM ugdymas, STEAM mokyklos, STEAM neformalus vaikų švietimas. Šalies strateginiuose dokumentuose siekiama skatinti inovacijų kultūrą. Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetai apima kūrybingą asmenybės ugdymą, Bendrojo ugdymo aplinkos atnaujinimą, STEAM gebėjimų ugdymą, kompetencijų integraciją ir mokinio pasiekimų vertinimo sistemų kūrimą. Tačiau švietimo bendruomenei dar trūksta aiškaus ir vieningo požiūrio į tai, kas yra tas STEAM. Kompetencijų tobulinimo programoje „STEAM, kas tai yra?“ skiriamas tolygus dėmesys teorijai, praktikai ir savarankiškam darbui, naudojant šiuolaikines technologijas. Dalyviai tobulins profesines, bendrakultūrines ir bendrąsias kompetencijas, planuos į kompetencijų ugdymą orientuotas STEAM veiklas, interaktyvius STEAM mokymo(si) objektus ir dalydamiesi savo gerąja praktika. Taip pat bus stiprinama pedagogų skaitmeninė kompetencija. Įgyvendinant programą siekiama įgalinti mokytojus aktyviau skatinti mokinių domėjimąsi STEAM dalykais ir gebėjimą spręsti realias problemas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta