hero

Skaitmeninio pilietiškumo ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose

Skaitmeninio pilietiškumo ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2023-11-08
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Atnaujintos Bendrosios programos pradėtos diegti šiais mokslo metais (2023-2024). Pagrindinis dėmesys jose skiriamas mokinių kompetencijų ugdymui. Jauni žmonės naudoja skaitmenines priemones savo kasdieniniame gyvenime, tačiau ne visada moka saugiai, atsakingai ir pagarbiai dalyvauti internetiniuose dialoguose ar vartoti skaitmeninį turinį. Atnaujintose ugdymo programose, skaitmeninis raštingumas iškeliamas kaip viena svarbiausių kompetencijų. Taip pat labai svarbu tampa ugdyti mokinių, kaip skaitmeninių piliečių, gebėjimus. Mokymuose, kuriuos sudaro šeši seminarai, mokytojai susipažins su pagrindinėmis skaitmeninio pilietiškumo sritimis ir sąvokomis, analizuos būdus, kaip skirtingo amžiaus mokiniams būtų galima geriausiai padėti susigaudyti įvairiuose informaciniuose kontekstuose. Taip pat, mokytojai aptars saugios ir mokiniams aktualios mokymosi aplinkos kūrimo būdus, bendradarbiaudami ir tikslingai integruodami pilietiškumo temas, kurs projektines veiklas ir pamokų planus. Kiekviename seminare dėmesys bus sutelkiamas į vieną skaitmeninio pilietiškumo sritį. Bus pateikiami tai sričiai būdingų įvairių veiklų pavyzdžiai, kuriuos dalyviai aptars ir galės modifikuoti, derindami jas prie savo darbo konteksto. Kurdami savo naujas veiklas ir užduotis, dalyviai turės galimybę konsultuotis su mokymų lektore.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta