hero

Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste.

Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste.

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-10-17
Birutės g. 46, Trakai
Mokytojo padėjėjo vaidmuo tampa kasdien vis svarbesnis nei bet kada, ypač pradedant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo pokyčius. Mokytojo padėjėjo vertė akivaizdi - mokytojo padėjėjas padeda vaikams ne tik ugdant savitvarkos įgūdžius, bet ir ugdymo procese: perskaityti tekstus, paaiškinti užduotą užduotį, naudotis ugdymo priemonėmis taip pat ir išvykų metu. Visa tai prisideda prie efektyvaus ugdymosi proceso kūrimo ir įtraukiojo ugdymo. Mokymų programai įgyvendinti naudojami aktyvūs mokymosi metodai, sudarantys galimybę veiksmingai perteikti žinias, įtraukti dalyvius į aktyvų ir reflektyvų mokymąsi, kad būtų pasiekti mokymo programoje keliami tikslai ir uždaviniai. Mokymų programos metu mokytojų padėjėjai išmoks tikslingai parinkti, taikyti ir panaudoti efektyvaus komandinio bei darbo su vaikais metodus, kurie teiks didelę naudą organizuojant įtraukųjį ugdymą. Be to mokymų programai įgyvendinti naudojami aktyvūs mokymosi metodai, sudarantys galimybę veiksmingai perteikti žinias, įtraukti dalyvius į aktyvų ir reflektyvų mokymąsi, kad būtų pasiekti mokymo programoje keliami tikslai ir uždaviniai. Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis - 40 akad. val., iš jų 19 akad. val. - teorija, 4 akad. val. - praktika, 17 akad. val. savarankiško darbo. Visi mokymai vyks nuotoliniu sinchroniniu būdu. Programą sudaro 4 moduliai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta