hero

Šiuolaikinė dailės pamoka mokinių kompetencijų ugdymui

Šiuolaikinė dailės pamoka mokinių kompetencijų ugdymui

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-17
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programoje dailės mokytojai plėtos gebėjimus organizuoti aktyvias dailės pažinimo ir kūrybos veiklas, aptars netradicinius ugdymo metodus ir pritaikys juos savo pedagoginėje veikloje, tobulins ugdymo turinio planavimo ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo gebėjimus, pasidalins vertinga patirtimi dirbant pagal atnaujintą dailės bendrąją programą. Programoje mokytojai susipažins su šiuolaikinės dailės ribų išplėtimo tendencijomis, naujomis dailės išraiškos formomis, tarpdisciplininio meno, kūrybiškų, inovatyvių metodų taikymo dailės pamokose galimybėmis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Renginio vieta