hero

Skaitmeninių gebėjimų ugdymo procese tobulinimas

Skaitmeninių gebėjimų ugdymo procese tobulinimas

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-15
Mokyklos g. 9, Ignalina
Mokyklose dirbantiems pedagogams dažnai tenka ruošti mokomąją, metodinę medžiagą ar įvairių vykstančių/vykusių veiklų pristatymus. Atsiranda poreikis skaitmenizuoti teikiamą informaciją, pvz.: gebėti ją pateikti įvairiais būdais ir formatais. Labai svarbu gebėti išgryninti viziją, kokio rezultato ar tikslo mes siekiame bei rasti naudingus IT įrankius siekių įgyvendinimui.Radus tinkamas programas gebėti lengvai dirbti su jomis, išsiaiškinti visus naudojamų programų galimus valdymo įrankius, kad pasiektume aukščiausių rezultatų. Šiandien daugiau informacijos pateikiama vizualiai naudojant IT priemones. Visapusiškai ar bent iš dalies turime pasitelkti virtualias aplinkas ir gebėti laisvai dirbti su jomis. Pedagogams yra poreikis praktiškai tobulinti įvairiems pristatymams skirtų priemonių naudojimą, išmokti nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimo, koregavimo, rengimo pagrindų bei sužinoti, kaip paprastai daryti nuotraukų koliažus ar kaip maketuoti skelbimus (plakatus, lankstinukus, socialiniuose tinkluose talpinamą informaciją). Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta įtvirtinti esamas žinias, praktiškai išbandyti jų naudojimą, supažindinti pedagogus su maketavimo programa (ji leidžia kurti plakatus, lankstinukus, atvirukus, įdomesnius įrašus socialiniuose tinkluose), su nuotraukų bei vaizdo įrašų apdirbimo programomis. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta plėtoti pedagogų skaitmeninių kompetencijų stiprinimui bei tobulinti darbo įgūdžius virtualioje aplinkoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Ignalinos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas irspt@ignet.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 838652600
Renginio vieta