hero

Pedagogų ir vadovų darbe patiriamo streso, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principus, valdymas, grįstas dėmesingu įsisąmoninimu

Pedagogų ir vadovų darbe patiriamo streso, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principus, valdymas, grįstas dėmesingu įsisąmoninimu

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-11-07
Kvietinių g. 30, Gargždai
Įgyvendinant naujus įtraukiojo ugdymo principus mokyklų pedagogai ir vadovai susiduria su jiems neįprastais iššūkiais, keičiančiais darbo aplinką ir santykius su kolegomis, mokiniais bei jų tėvais. Tenka priimti pokyčius, apimančius įvairias darbo sferas, o tai gali kelti vidinį stresą, kuris, jei tinkamai nevaldomas, daro žalą tiek išoriniams darbo rezultatams bei jų kokybei, tiek vidiniams fiziniams, psichiniams ir psichologiniams išgyvenimams. Ypatingus iššūkius gali kelti įvairius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų įtraukimas į darnų mokymosi procesą. Pats įtraukusis ugdymas yra pagrįstas idėja, kad kuriami lygiaverčiai ir pagarbūs santykiai tarp visų mokyklos bendruomenės narių. Tačiau pedagogams ir vadovams tenka lyderio vaidmuo, rodyti pagarbą mokinių bei jų artimųjų nuomonei, skatinti jų įsitraukimą ir vienodai (teigiamai) žiūrėti į visus mokinius, nepriklausomai nuo jų savybių bei gebėjimų. Tokiai lyderystei įgyvendinti reikalingi asmeniniai įgūdžiai valdyti savo vidinius išgyvenimus ir nukreipti dėmesį bei pastangas įtraukiojo ugdymo principų įgyvendinimo linkme.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta