hero

Veiklų pamokose planavimas, atsižvelgiant į ugdomas kompetencijas, vertinimas dirbant pagal atnaujintas technologijų ir taikomųjų technologijų programas

Veiklų pamokose planavimas, atsižvelgiant į ugdomas kompetencijas, vertinimas dirbant pagal atnaujintas technologijų ir taikomųjų technologijų programas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2023-11-21
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Vykstant Bendrųjų ugdymo programų turinio pokyčiams, kinta ir technologinis ugdymas. Pagrindinis dėmesys – kompetencijų ugdymui: dalyku ugdomos 7 kompetencijos (kūrybiškumo, kultūrinė, komunikavimo, pažinimo, pilietinė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, skaitmeninė). Siekiant geriau įvertinti kiekvieno vaiko polinkius ir poreikius, tikslingiau juos ugdyti, keičiasi ir programos struktūra: išskiriamos pasiekimų sritys, pasiekimai išlaipsniuojami keturiais lygiais. Su atnaujintomis bendrosiomis programomis turi keistis technologinio ugdymo praktika, ugdymo proceso organizavimui pasitelkiami dizainu grįsti mąstymo metodai ir principai, labiau orientuojant į patirtinį, patyriminį ugdymą. Pedagogai turi pasirengti sėkmingam programų įgyvendinimui. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau – PKT) skirta tobulinti technologinio ugdymo pedagogų kompetencijas, būtinas sėkmingam atnaujintų (2023 m.) bendrųjų programų įgyvendinimui. Numatoma, kad kvalifikacijos tobulinimo programoje dalyvaus tikslinė grupė – bendrojo ugdymo įstaigų technologinio ugdymo pedagogai. Dalyviai apžvelgs technologinio ugdymo kaitos tendencijas, susipažins su atnaujintomis Technologijų, Taikomųjų technologijų bendrosiomis programomis, kuo jos skiriasi nuo įgyvendinamų šiandien (lyginėse klasėse), išbandys jų įgyvendinimo galimybes, reflektuos technologijų ugdymo pažangią praktiką, susipažins su programų įgyvendinimui skirtomis metodinėmis rekomendacijomis.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta