hero

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas fizinio ugdymo pamokose

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas fizinio ugdymo pamokose

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2023-10-30
P. Širvio g. 1, Rokiškis
Mokymų metu bus nagrinėjamos tokios temos: Mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos: kas keičiasi, kompetencijomis grįstas ugdymas (4 val.); Atnaujintų ugdymo programų turinys, tematika. Kompetencijos. Ilgalaikiai planai (8 val.) Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas: uždavinio formulavimas, integracija ir tarpdalykiniai ryšiai (20 val.) Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai (4 val.); Įtraukties galimybės (4 val.)
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.valskiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta