hero

Kūrybiškumo ugdymas

Kūrybiškumo ugdymas

Kretingos rajono švietimo centras
2023-11-27
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Mokykla turi sudaryti visas sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei palankioje aplinkoje. Kūryba išlaisvina protą, išplečia galimybių ribas, gali padėti įveikti išankstines nuostatas, sustiprinti emociškai. Kūrybiškumas, kaip savybė, leidžia atviriau ir novatoriškiau spręsti kylančias problemas, teikia naudą – konkretų kūrybos produktą. Mokytojai turi parinkti medžiagą, kuri provokuotų mokinių mąstymą, skatintų motyvaciją, ugdytų kūrybines galias, pabrėžtų nestereotipinio, originalaus mąstymo ir veiklos svarbą. Geras mokytojas yra ne tik žinių šaltinis ir mokymosi vadovas, bet ir kūrybingos veiklos pavyzdys, kūrybingumui būtinų nuostatų ir profesinės etikos ugdytojas. Kūrybiškas ugdymas mokykloje siejamas su įdomesniu, smagesniu mokymusi, užduočių, reikalaujančių kūrybinio mąstymo gebėjimų, pateikimu, kūrybinei veiklai palankios aplinkos sukūrimu. Kūrybingumas glaudžiai siejasi su kritiniu mąstymu, kuris leidžia atpažinti, kada prireikia kūrybingumo, ką jis keičia ir net suprasti, kokius būdus jis keičia, kūrybingumas visada siejasi su prasme ir motyvacija. Šiandien kūrybingumas yra viena svarbiausių ir reikalingiausių žmogaus savybių. Programa padės mokytojams plačiau susipažinti su edukacinėmis inovacijomis, mokinių kūrybiškumo kompetencijos ugdymu. Bus pateikiami bei išbandomi praktiniai patarimai, naudingi atliekant kūrybines užduotis, kurie įgalins mokinius kurti per atvirumą ir užduotis. Mokytojai išbandys naujus kūrybiškumą ugdančius būdus ir metodus, kaip per maksimaliai trumpą laiką padėti mokiniams atsiminti, suprasti ir gebėti naudoti praktikoje įgytas žinias, bei kūrybiškai rasti sprendimus įvairiose mokymosi situacijose. Dalyviai susipažins su dirbtinio intelekto istorija ir teorija, galimybėmis, panaudojimu mokytojų mokymo veikloms ir darbams palengvinti (pamokų pasiruošimui, rašto darbų taisymui, pamokų su vaikais asistavimui, vaikų įtraukimui ir kūrybiškumui). Programos dalyviai pamatys naujas edukacines erdves, kurios įtraukia, motyvuoja mokinius bei veikia kaip papildomas ugdantis veiksnys ugdant kūrybiškus mokinius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta